Project

Project

Project

Project

Project
Project
Architecture | Construction | Interior Decoration

Project

Intimex Vsip

Intimex Vsip

Location: Vinh Tan commune, Tan Uyen city, Binh Duong province Size: 1000 Sqm Time: 2018
Hiep Villa

Hiep Villa

Location: Ly Thuong Kiet Street, Ward 15, District 11, Hcm Size: 900 Sqm Time: 2018
Q11 Villa

Q11 Villa

Location: 317/2 Ly Thuong Kiet Street, Ward 15, District 11, Hcm Size: 900 Sqm Time: 2018
Viet Han Office

Viet Han Office

Location : District 2, Ho Chi Minh City. Sqm: 1200 Time : 2018
Hotel Boutique Da Nang

Hotel Boutique Da Nang

Location: Da Nang City Size: 600 Sqm
Đà Lạt vui mà homestay - Nhà số 1

Đà Lạt vui mà homestay - Nhà số 1

Location: DA LAT Size: 175 Sqm Time: 2016
Đà Lạt vui mà homestay - Nhà số 2

Đà Lạt vui mà homestay - Nhà số 2

Location: DA LAT Size: 223 Sqm Time: 2017
NVH Hotel

NVH Hotel

Size: 200 Sqm
Q6 House

Q6 House

Location: Ba Hom Street, Ward 13, District 6, Hcmc Size: 1020 Sqm Time: 2018
SaiGon Sport Club

SaiGon Sport Club

Location : 514B Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận Ward, Dist.7, HCMC Size : 2357 Sqm Time : 2015
Gọi ngay Mail Facebook